materi tolak peluru lengkap Pada dasarnya, hakikat tolak peluru ialah memegang,